Bli en partner du også!

Fyll inn skjemaet så tar vi kontakt for mer informasjon om hva et samarbeid med SOS-barnebyer kan gjøre for deg og din bedrift.

Takk for din interesse!

Du vil snart bli kontaktet av oss. Ha en fin dag :)

Vi vil aldri gi din e-postadresse til noen andre. Det vil kun være vi som har tilgang til den. Les mer om våre vilkår

Denne siden benytter informasjonskapsler (cookies) for å bedre brukeropplevelsen. Vi lagrer ingen personlige opplysninger. Ved å trykke OK aksepterer du vår bruk. Les mer

OK

Barnehagen er en god start på utdanningsløpet for alle barn

Created with Sketch.

Barn som trives og er glade i barnehagen, lærer mer. Barnehagen er en arena hvor barn med minoritetsbakgrunn kan få venner, lære norsk og familien deres blir involvert. Barnehagen gir barna faglig og sosial utvikling som de trenger for å nå sitt potensial og for å lykkes på skolen.

Utdanningsdirektoratet

Mange kommuner får midler til å jobbe for at flere barn med minoritetsspråklig bakgrunn får muligheten til å gå i barnehage.  Erfaringsdeling er en viktig del i dette arbeidet. Det er jo ikke slik at det er en oppskrift som passer for alle. Blant foreldrene er det mange ulike nasjonaliteter og kulturer som er representert, og årsakene til at noen foreldre ikke velger å benytte seg av et barnehagetilbud er like mange. Det kan være at de ikke har kjennskap til hva norsk barnehage er, en vanskelig søkeprosess, økonomi eller det kan være kulturelt betinget.

Vi samlet 15 kommuner og bydeler til et heldags arbeidsmøte for å dele erfaringer og diskutere hvordan vi best kan rekruttere flere barn fra minoritetsspråklige familier til barnehagene. Oppsummeringen fra det møtet kan du lese her .

Hvis dere tar en titt på filmen fra en åpen barnehage i Bergen, kan dere se at barnehagen har et kart på veggen. Og for hver ny nasjonalitet som besøker barnehagen, får kartet en markør. Hele kartet er dekket! Alle nasjonaliteter i verden er representert! I denne barnehagen er mat og matlaging et viktig middel for å binde både barna og de voksne sammen på tvers av ulike tradisjoner, kulturer og språk.

Åpen barnehage kan også fungere som en døråpner til ordinær barnehage – både barn og foreldre får trygghet og kjennskap til hvordan en norsk barnehage fungerer. Det er mer informasjon om Åpen barnehage på en egen ressursside på udir.no.

I Kvamstykket barnehage i Tromsø har de lang erfaring med å ta imot nyankomne flyktninger. De færreste kjenner barnehage som institusjon, og aner ikke hva som venter dem der. De ansatte tar seg godt tid til å gjøre både barn og foreldrene trygge på den norske barnehagehverdagen. De barnehageansatte i Tromsø deler gode råd og erfaringer.

Vi har også besøkt Drammen kommunes oppsøkende tjeneste som banker på dører og tilbyr en hjelpende hånd til minoritetsfamilier med barn som av ulike årsaker ikke går i barnehage ennå.

På denne nettsiden har vi samlet erfaringer fra mange av dere, som alle kommunene kan få nytte av i sitt arbeid på dette feltet. Vi håper innholdet kan gi inspirasjon til møter med foreldre og barn fra minoritetsfamilier slik at de får vite hva norsk barnehage er, og hvorfor det er så viktig for barnet å få gå i en barnehage. Det betyr en god start for alle!

Du finner også flere nyttige ressurser på udir.no, f.eks en animasjonsfilm på 10 språk og tekster til faktaark, som forklarer foreldre hva norsk barnehage er – og at det er trygt å la barna gå i barnehagen.

null
Lykke til videre i arbeidet – dere gjør en viktig jobb!

 

Tilbake Created with Sketch.